4 comments on “[FANCAMS] 120517 Daesung Fancams ở Alive Tour tại Nagoya.

  1. Nhìn mà đau lòng quá đi.tại sao mấy oppa khôg tổ chức alive tour ở việt nam.BIG BANG chỉ biết wan tâm Vip Thái với Nhật thuj.sang Thái và Nhật cả ngàn lần rồj mà.hjc.ghét ghét ghét quá đi.khôg chju dau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s