2 comments on “[FANCAM] Daesung trong buổi tổng duyệt + trình diễn Fantastic Baby tại Yeobu EXPO 2012

  1. lộn xộn quá hớ hớ,chẳng thấy nhảy gì cả,cứ thấy đứng thui,nhưng mà biểu diễn vẫn rất đỉnh nhá (O_+)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s