[TIN TỨC] Big Bang “ALIVE” được chứng nhận vàng tại Nhật Bản.


Album ALIVE của Big Bang đã được chứng nhận “Vàng” bởi RIAJ (Hiệp hội Công nghiệp ghi âm của Nhật Bản) cho việc tẩu tán được hơn 100.000 bản trong tháng tư.

Nguồn: bigbangupdate

3 comments on “[TIN TỨC] Big Bang “ALIVE” được chứng nhận vàng tại Nhật Bản.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s