[News/Photo] Kevjumba cập nhật Twitter ngày 08/05/12


V-trans: Tại một quán cafe ở Hàn Quốc đang phát bài hát Fantastic Baby của Big Bang… Tôi đang cố gắng cưỡng lại sự xúi giục của những điệu nhảy.

Source: @kevjumba
Credit: loveeintheice@tumblr via xtlover15 @soompi

V-trans and reup by zsunz.cls3@onlybigbang

2 comments on “[News/Photo] Kevjumba cập nhật Twitter ngày 08/05/12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s