14 comments on “[PHOTOS] Những bức ảnh pictorial của Big Bang với “Never Stop Dreaming” cho The North Face part 2.

  1. HÔM NAY NGÀY CUỐI RỒI ! TĂNG CƯỜNG VOTE CHO BIGBANG – BEST FAN ĐI MỌI NGƯỜI ƠI ! MỖI MÁY VOTE ĐƯỢC LIÊN TỤC 10 LẦN/ NGÀY. NHANH NHANH NHÉ, CLICK HERE http://trlawards.mtv.it/vota/ => NHẤN BEST FAN CHỌN BIGBANG !!!

  2. lan nay da co Dae ruj zuj wa dj, The North Face part 1 ko co Dae nhjn thjeu thjeu sao do, hay wa dj nhjn aj kug cool het ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s