4 comments on “[FANCAM] G-Dae sau buổi ghi hình cho SBS Inkigayo (29/04/2012)

  1. hớ hớ sao GD lại cứ ôm ấp Dae thía nhỉ,khó hiểu,lão TOP mà thấy lại nổi khùng lên bây giờ……………..(=.=”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s