10 comments on “[PHOTO] TOP trên sân khấu + hậu trường ghi hình cho SBS Inkigayo (29/04/2012)

  1. có bạn nào bất mãn mà cho các comm 1 sao hết vậy :s
    lão top ngày càng trẻ ra ^0^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s