12 comments on “[PHOTO] Spam ảnh Daesung tại buổi ghi hình cho SBS Inkigayo (29/04/2012)

  1. Ú ah? Dạo nì HOT wa nhể. Thể hình đc khen chuẩn men nên sân khấu cuối cùng mí đầu độc fangirl thế nay đây. Thích outfit lần này nhất – trừ cái khăn trên đầu lão rồng còi. hè hè

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s