[FANCAM/PHOTO] Taeyang trong quay quảng cáo “Visit Korea”


Vi trang fansite yêu cầu không được upload lại ảnh nên các bạn chịu khó vào link này xem thêm ảnh về Taeyang trong buổi quay quảng cáo “Visit Korea”

THÊM ẢNH TAEYANG TRONG QUAY QUẢNG CÁO “VISIT KOREA”

Nguồn: như ghi trên ảnh via soompi_bigbang

2 comments on “[FANCAM/PHOTO] Taeyang trong quay quảng cáo “Visit Korea”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s