7 comments on “[UPDATE] Thêm ảnh Seungri tại SBS Inkigayo (15/04/2012)

  1. ành thứ hai từ dưới đếm lên…Ri không dx đeo ngón đó đâu nhé….tất kả V.I lover đang chờ ri đấy…đừng làm họ thất vọng

  2. trời ơi tháng 10 big sẽ đến Việt Nam lần nữa đặt biệt cả Hà Nội và TP HCM kìa
    sướng quá …….big bang no.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s