5 comments on “[PHOTO] G-Dragon tại buổi ghi hình cho SBS Inkigayo

  1. hjx…bigbang,yong iu cua mjh sap sang VN ma sao pun thja’ ko pjt…chac cac’ vip cug pun vj ko gap dc than tu0g gjog mjh…huhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s