2 comments on “[ENGSUB] Quá trình sản xuất album “Alive” phiên bản Nhật

  1. oh thích cái màn hình cảm ứng trong phòng thu🙂 lúc đầu nhìn cứ tưởng tivi😀 lời nhật hơi khó hát nhỉ🙂 nhìn phong cách thu âm thật là chuyên nghiệp🙂😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s