4 comments on “[PHOTO] TOP với Minami của Cream tại hậu trường Springroove

  1. mặc dù mình chưa thể nào mà xem hết các fan trên thế giới cover nhưng thật sự mình chưa nghe 1 bản cover nào hay như thế,giọng hát thật tuyệt vời,nghe chắc nịch,nghe mà chỉ mún nghe mãi.i like it

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s