[VIDEO] Big Bang với hậu trường “YG Family Concert ở Nhật”


Đây là từ DVD có trong album Alive phiên bản Nhật loại E (độc quyền có ở các cửa hàng HMV tại Nhật)

Nguồn: vIp-小C √@yinyuetai | thinhe1productionz@YT via bigbangupdates

 

23 comments on “[VIDEO] Big Bang với hậu trường “YG Family Concert ở Nhật”

      • mình thì lại thix bài Feeling hơn, đặc biệt là đoạn cuối, đúng như kiều DJ. tất nhiên ego thì khỏi phải bàn cãi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s