8 comments on “[PHOTO] Ảnh báo chí về Big Bang trong Yamaha concert tại Thái Lan (29/03/2012)

  1. lan truoc den tha’i thi quang ca’o n’c hoa EVERESE,lan nay chac lai dinh quang ca’o xe ma’y YAMAHA day.

  2. nhìn phong cách thời trang của bb nhà mình càng ngày càng độc đáo,càng ngày càng quái.ko 1 nhóm nào ở HQ có thể mặc theo phong cách này.ko bít nói j hơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s