[VIDEO/AUDIO] Lời nhắn + album của Big Bang cho việc phát hành album ALIVE phiên bản tiếng Nhật


Những bài hát mới: Ego & Feeling
Phiên bản tiếng Nhật:  Blue, Bad Boy & Fantastic Baby
Họ sử dụng các phiên bản gốc (tiếng Hàn) cho các bài hát khác.

Credit: bigbangupdates

10 comments on “[VIDEO/AUDIO] Lời nhắn + album của Big Bang cho việc phát hành album ALIVE phiên bản tiếng Nhật

  1. haha nhìn tabi gầy thì phải hay tại màn hình ta? nhưng nhìn ổng đeo bông tay cộng cài mặt nhìn baby phết hahaha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s