11 comments on “[PHOTO] Ảnh chính thức về Taeyang trong Strong Heart cùng với YG Family

  1. ư đôy mắt cười quyến rũ kià…. lâu rồy mớy dc nhìn, pữa h` diễn Bae toàn đeo kính, chả thấy gì 😀 … h` thấy rồy :*:*:*:*:* hấp dẫn wá, tim e chảy ra hết rồy oppa ơy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s