8 comments on “[VIDEO] Preview “YG Special” trong Strong Heart

  1. mình xem dc 1 cái preview nè,thấy đại gia đình nhà ta cười wá trời,chắc zui lắm đây…………………keke,chắc sân này seung ri zí dae sung đá chính wá,haha,mà củng thấy ngi ngi đại ka top lắm………………..aaaaaaaaaaaaaaaaaa,thik wa đi mất

  2. sao mấy hum nay mik c.m ở OBB khó z nhỉ? 😐 cứ c.m là lại thấy có notification là “Your comment is awaiting moderation. “????? xong rùi những email mà đăng kí owrw Gravatar thỳ ko c.m dk ở đêy..:( là sao???? mất hết cả avt rùi..đã thế c.m lại ko hiện lên dk nữa chớ..huhu AD giải thik giùm e vs Thks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s