[VIDEO] Cuộc điện thoại của Seungri trên “Waratte Iitomo”


Dịch:
Miura: VI? đã lâu không gặp!
Seungri: Bạn là ai đấy~?
Miura: Ahh..Shouhei! Shouhei!
Seungri : Xin chào~
Miura : Xin chào!
Seungri: Ahh~! Shouhei! 
Miura: Đã lâu không gặp~
Seungri: Shouhei..Bạn khỏe không?
Miura: Tôi khỏe! Cảm ơn.
Seungri: Đã lâu không gặp~
Miura: Chờ đã..Tôi sẽ cho bạn nói chuyện với Tamori San!
Seungri: Yeah!OK!OK!
Tamori: Xin chào!Tôi là Tamori.
Seungri: Xin chào..Ban thế nào? Bạn khỏe không?
Tamori: Xin hãy bìnhtinhfü!  Tôi khỏe.  Ban sẽ đến  Iitomo vào ngày mai phải không?
Seungri: Tôi hoàn toàn ổn với nó!
Tamorni: Bạn sẽ đến vào ngày mai?
Seungri: Iitomo!! (yes!!)

BIGBANG có lịch xuất hiện trên Waratte Iitomo vào ngày 21 tháng 3.

Credits: ai041002@youtube via @marthapido & @matreshkacats via bigbangupdates

Viet trans: haiquik@onlybigbang

4 comments on “[VIDEO] Cuộc điện thoại của Seungri trên “Waratte Iitomo”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s