[PHOTO] TOP với tác giả Han Gyuri


Han Gyuri là tác giả của cuốn sách “Becoming An Entertainer Despite Genes”.

Nguồn: như ghi trên ảnh via oh-dara.com & @soompi_bigbang//bigbangupdates

 

One comment on “[PHOTO] TOP với tác giả Han Gyuri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s