[me2day] Seungri cập nhật, “Tôi không ăn mà tôi no vì…” (19/03/2012)


Update: 오늘 일본으로떠나는 비행기에서 기내식을먹지않았다.. 먹지않아도 배부르니까 형들이바라봐주기때문에.. 그래 그렇게 날바라봐줘요.. 사랑해 빅 ….. 뱅 …
Tags: SBS 이효리 , 정재형 유앤아이 <빅뱅편> 못보신분들 다시보기를 이용하세요^_^

Dịch: Hôm nay, tôi không ăn trên chuyến bay sang Nhật. Tôi thực sự no vì tất cả các thành viên đang nhìn vào tôi. Vâng..nhìn vào tôi như thế đó…Yêu các anh..Big …Bang…
Tags: SBS Lee Hyori, Jung Jaehyung You & I,nếu bạn vẫn chưa xem nó, xin hãy xem lại  ^_^

Chú thích: Ảnh screencap minh họa là từ Bestiz, một trang thông tin và forum Hàn. Đây là một kiểu dạng “fan service” và cách anh ấy nói với fan rằng anh ấy quan tâm các cập nhật và cái mà họ pốt về Big Bang trên Bestiz.

Nguồn: me2day.net/viofbb /eng-translation: @lucywinslet via bigbangupdates

Viet trans: haiquik@onlybigbang

5 comments on “[me2day] Seungri cập nhật, “Tôi không ăn mà tôi no vì…” (19/03/2012)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s