4 comments on “[Subbed] Seungri trên “Best Friends Show” của Noh Hong Chul

  1. A, cái này từ đầu năm 2011 rồi, hix, đợi mãi mà không có video, giờ mới, hix, còn nhiều chương trình Seungri tham gia từ đầu năm nhưng không có video, tớ tìm không thấy, admin ơi, cập nhật thêm nha, hehe 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s