[TWITTER] PD của Infinity Challenge nói về Big Bang + ảnh album special edition có chữ ký


Kim Taeho, PD của MBC cho show giải trí tạp kỹ, Infinity Challenge, đã pốt một bức ảnh album special edtion với chữ ký của các thành viên Big Bang trên đó sau khi quay phim với họ vào ngày 21. Anh ấy nói: 
Tin gốc: 무도와 빅뱅과의 빅뱅~! 준비가 미흡한 부분이 많았는데 늦은 시간까지 너무 열심히 해줘서, 그리고 너무 잘해서(아직도 충격에 휩싸인 무도 멤버들.. ㅎㅎ) 무도 제작진과 출연자들이 너무 고마웠습니다~! ㅎㅎ 

Dịch: Big Bang (Một vụ nổ lớn ) giữa IC và Big Bang~! Có rất nhiều phần thiếu sự chuẩn bị nhưng vì làm việc rất chăm chỉ đến tận đêm muộn và cũng vì làm việc rất tốt. (Các thành viên IC vẫn còn trong trạng thái sốc…hehe) Đội ngũ nhân viên và các thành viên IC thực sự cảm ơn các bạn ~!hehe

Credits: TeoinMBC/eng-translated: DDDsubbers via bigbangupdates

Viet  translated: haiquik@onlybigbang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s