[PHOTO] Cảnh Big Bang tổng duyệt tại Music Bank (18/03/2011)


Một lần nữa, chúc mừng chiến thắng thứ 8 và là chiến thắng thứ 3 K-Chart trên Music Bank liên tiếp!! Sức mạnh của BIG BANG!!

Nguồn: 차가운도시락@bestiz
Credit: Trisya@BigBangWORLD via bigbangupdates

5 comments on “[PHOTO] Cảnh Big Bang tổng duyệt tại Music Bank (18/03/2011)

  1. Hok bik minh co lam tuong hok chu’ hinh nhu cam thay MB bi thien ha nem da’ nhiu wa’ nen stage lan nay co ve on~ hon 🙂

  2. ủa đã thứ 8 rồi cơ à…….
    đúng là sức mạnh của các oppa……..
    tiến lên nào…….hi hi……

  3. các oppa jỏi thế mà hum bửa kênh 14 dám bảo là cơn sốt bb vừa ra mắt đã bị vụt tắt ,nhường chiến thắng cho bé nào ấy , đúng là có mắt k tròng mà !!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s