[PHOTO] Chữ ký của Seungri và GD&TOP dành cho fan


VIP nhìn thấy Big Bang ở LA và đã tiếp cận xin chữ ký của Seungri và GD&TOP trên album của cô ấy

Ôi…mình ghen tị chảy cả máu mũi lên…

Nguồn : BBTW via baidu//miseremei@bigbanghaven

2 comments on “[PHOTO] Chữ ký của Seungri và GD&TOP dành cho fan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s