[VIDEO] Cuộc phỏng vấn full của Big Bang cho sự kiện Fanmeeting Eversense tại Thái (09.09.2010)


Aigoo….nhanh tay tìm lại bài phỏng vấn của Big Bang ở fanmeeting để còn hiểu Big Bang nói gì trong khi chờ sub 😀

Các bạn có  thể đọc  lại bài phỏng vấn này để hiểu sơ sơ vậy

Thanks to RYT9@YT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s