[PHOTO] Ảnh TOP phía sau hậu trường sự kiện IRIS Live Stage


Đây là những bức ảnh cắt qua màn hình video (screencap) của TOP ở phía sau hậu trường cho sự kiện IRIS Live Stage. TOP quá đáng yêu phải không nào?

Thanks to 맥스. & 밸리- @ DCTOP + miseremei@bigbanghaven

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s