[PHOTO] Ảnh TOP trong bộ phim “Into the Fire”


Ánh mắt ấy…Một ánh mắt chứa đựng bao nhiều điều!!! Và các nhà phê bình phim rất thích đôi mắt biểu cảm của TOP trong phim “Into the Fire”…Ánh mắt ấy khiến tôi tan chảy…(:

Thanks to 힝이 @ bestiz + miseremei@bigbanghaven

One comment on “[PHOTO] Ảnh TOP trong bộ phim “Into the Fire”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s