[PHOTO] Ảnh G-Dragon từ sách ảnh làm concert BIGSHOW 2010


Tôi yêu mọi biểu hiện trên khuôn mặt của G-Dragon..GD như một cậu bé đáng yêu!!! (: Oah…góc ảnh chụp GD nhảy đẹp quá !!!

Thanks to: gkgd @ DCGD & 진리리다 @ bestiz + miseremei@bigbanghaven


One comment on “[PHOTO] Ảnh G-Dragon từ sách ảnh làm concert BIGSHOW 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s